طبق امار نظر سنجی احتمالا یکی از این دو بیشترین رای را میاورد

هم اکنون در حال اماده سازی و مرتب کردن ارشیو کل عکسهای این دو هستم

تا هر کدام تا چند روز دیگر یعنی اخر ابان رای بیشتری اوردن عکس ان برای دانلود گذاشته شود

                         ریچی                                                      جیمی